Tryskanie / pieskovanie / všeobecne

Viac ako 90 rokov platí, že tryskaný povrch (hlavne oceľový) je zo všetkých dostupných technológií prípravy pre aplikáciu povrchových úprav najlepší. Tryskanie (pieskovanie) - úprava povrchu otryskaním patrí aj dnes k veľmi rozšírenej úprave povrchov pred jeho finálnou úpravou. Otryskávanie mechanicky odstraňuje z povrchov rôznych materiálov okuje, korózne produkty a iné nečistoty, čím zároveň vytvorí vhodný povrch pre ukotvenie náterových hmôt, práškových plastov ako aj pre žiarovo nastriekané kovy (zinok, hliník, zinacor 850, meď, bronz, mosadz, železo, nerez). Je vhodné nielen pre tryskanie oceľových konštrukcií ale i iných materiálov ako je napr. betón, obkladové dosky, drevo, nerez, hliník, kameň atď. Súčasti na otryskávanie musia byť suché, zbavené nečistôt a mastnoty. Otryskávanie má rozhodujúci vplyv na priľnavosť ochrannej vrstvy a tým aj nepriamo na jej životnosť. Pod pneumatickým otryskávaním (tlakovzdušným tryskaním) rozumieme opracovanie povrchu prúdom otryskávacieho (pracovného média), ktorému dodáva pohybovú energiu spravidla stlačený vzduch. Pri tryskaní metaním ( je abrazivo vrhané lopatkami metacích kolies v uzavrenej kabíne - tryskacom stroji s metacími kolami).

Iba pri tryskaní prichádza zároveň k niekoľkým sprievodným javom, ktoré zásadne priaznivo vplývajú na kvalitu povrchových úprav :

mechanické odstránenie vrchnej vrstvy materiálu, ktorá je znečistená, napadnutá koróziou a nie je konzistentná – tzn. Jej chemické zloženie nie je celkom typické pre daný materiál. Dôvodom je prítomnosť neústrojných kysličníkov, ktoré vznikajú v procese výroby (valcovanie, lisovanie, zváranie atď. ) a tieto spôsobujú, že je materiál na povrchu menej konzistentný 

zdrsnenie povrchu – je vytvorený tzv. kotviaci profil – pri sledovaní pod mikroskopom má charakter na seba naväzujúcich ostrých vrcholkov. Takto vzniká veľké množstvo šmykových plôch, ktoré zabraňujú olupovaniu povrchových úprav odmastenie povrchu – pri tryskaní prichádza k zahrievaniu povrchu a teda aj k ľahšiemu odstraňovaniu mastnoty, ktorú absorbuje abrazívny materiál a pri náraze vzniknuté prachové častice